Til startsiden

EN MILJØTILPASSET STRATEGI?

Enhver virksomhet blir utfordret ved at kravene til miljødokumentasjon øker. Denne utfordringen kan imøtekommes på flere måter. Èn fremgangsmåte er å følge punktene 1 til 6 nedenfor:

1. IDENTIFISER BEHOVET FOR MILJØINFORMASJON

Kunder, myndigheter, banker og forsikringsselskaper, naboer og egne ansatte spør ofte etter slik informasjon.

2. DEFINER KRAVENE TIL MILJØINFORMASJON

Dette kan gjelde

  • miljøregnskaper for virksomhetens aktiviteter
  • miljødokumentasjon for produkter
  • generell innsikt i virksomhetens virkning på nærmiljøet osv.

3. SPESIFISER MILJØPRESTASJONENE FORBUNDET MED VIRKSOMHETENS AKTIVITETER OG PRODUKTER

Dette må tallfestes. Aktuelle hjelpemidler er:

  • tekniske miljøanalyser (TM)
  • livsløpsanalyser (LCA)
  • miljøprestasjonsvurderinger (EPE) osv.

Miljøprestasjoner kan spesifiseres med miljøindikatorer.

4. ANALYSER HVORDAN MILJØPRESTASJONEN KAN FORBEDRES

Globale, regionale og lokale miljøvirkninger må analyseres, og miljømessige forbedringstiltak bør optimaliseres i forhold til slike analyser. Dette krever innsikt i hvordan ressursbruk og ulike stoffer virker inn på miljøet. I tillegg bør kostnadsfaktorer vurderes.

5. GJENNOMFØR TILTAK OG DOKUMENTER HVORDAN DETTE GIR EN FORBEDRET MILJØPRESTASJON

Tiltak kan gjennomføres etter "renere teknologi" prinsipper. For å oppnå vedvarende forbedringer kan det være nyttig å innføre miljøstyring etter kravene i ISO 14001, EMAS eller Miljøfyrtårn. Forbedringer verifiseres gjennom interne og eksterne systemrevisjoner.

6. RAPPORTER VIRKSOMHETENS MILJØPRESTASJON

De samlede miljøprestasjoner bør rapporteres på en profesjonell måte. En miljørapport er en viktig brikke i virksomhetens markedsføring. For produkter kan miljøvaredeklarasjoner eller miljømerking av ulike slag anvendes.

Virksomheten velger selv omfanget i dette arbeidet. Utvikling av en overordnet miljøstrategi er imidlertid avgjørende for å ha suksess.

Se presentasjon miljøstrategi.


Startside